תגובה

  • שלום וברכה
    מכיון שחלק גדול של העובדים והתלמידים עזבו את קרית החינוך בצורה לא מסודרת
    מפוזר החמץ בכל המוסדות בהרבה חדרים ומקומות והמכירה כוללת את כל שטת קרית החינוך

להגיב על צבי סמואל מנכ"ל קרית החינוך X