חוויה בכרמים

חוויה בכרמים בטלוויזיה הפינית

מצורפת כתבה מערוץ טלוויזיה  בפינלנד בנושא השמיטה , הסרט הוכן לקראת שמיטה , בשנה השישית .  תודה לקטריאל ונתנאל כתבי הערוץ ששלחו לנו את הקישור .