מוסדות הקהילה

ועד מקומי הועד המקומי שואב את סמכויותיו מהמועצה האזורית. האצלת הסמכויות מהמועצה האזורית לועד שונה בין מועצה למועצה ותלויה בהחלטות מליאת המועצה האזורית. הועד המקומי נבחר ל- 5 שנים ובוחרים בו כל מי שרשום במרשם האוכלוסין כמתגורר בישוב נכון לתאריך הקובע והוא מעל גיל 18 וכולל גם שכירויות או ילדים מעל גיל 18. עד לפני שהתחילו ההרחבות בקיבוצים ומושבים,  ישנם מקומות בהם הועד המקומי וועד האגודה מכהנים אותם אנשים וישנם מקומות בהם מדובר באנשים שונים. הועד המקומי כפוף להחלטות המועצה האזורית ולפקודת המועצות האזוריות והאחריות עליו היא של משרדהפנים שאחראי על כל השלטון המקומי. בועד המקומי, להבדיל מהאגודה השיתופית, אין מושג של אסיפה כללית. תקציב הועד מקורו הגדול בהפרשה של המועצה של כ-20% מתשלומי הארנונה של תושביו, חלקו בגביה הישירה מהתושבים וחלקו מתקציבים נוספים המועברים אליו ממשרדי ממשלה באמצעות המועצה. חברי הועד המקומי הם: איסי אורן, אבי ארנוולד (יו”ר), רחלי אורנשטיין, יוחאי עוזרי, דפנה חובב חבר מועצת גזר חבר מועצה הנו נבחר ציבור הממונה בידי הישוב לייצגו במועצה האזורית. הנציג נבחר ל- 5 שנים ובוחרים בו כל מי שרשום במרשם האוכלוסין כמתגורר בישוב נכון לתאריך הקובע והוא מעל גיל 18 וכולל גם שכירויות או ילדים מעל גיל 18. הנציג פועל בהתנדבות מלאה יחד עם הועד המקומי. נציג שעלבים כיום הנו יוחנן יומטוביאן- בן 38, מורה למתימטיקה ולשון בישיבה התכונית שעלבים ותושב ההרחבה. נשוי למיכל- מחנכת יסודי בחשמונאים. אב לארבעה. שירת בצבא כלוחם בתותחנים וכחובש קרבי במסגרת ישיבת שעלבים. משלב מקצועית בין 2 תחומים:1.בחינוך עם תואר ראשון B.E.D. בעבר רכז פדגוגי ורכז חברתי בישיבה התכונית שעלבים וכיום מורה ומגיש לבגרות. 2. עם תואר שני במנהל עסקים MBA והסמכה ביעוץ ארגוני (איפא) ושווק. עבד כמנהל שיווק בחברת תיירות וכיום פרילאנס בתיירות חינוכית בארץ ובחו”ל – מסעות לפולין. קובע עיתים לתורה ומשתדל למצוא זמן לתחביביו- מוזיקה, חזנות, קריאה וטיולים. אני מאמין: אחת ממטרות המועצה, היא לתת שירות לתושביה במגוון תחומים כמו חינוך, תשתיות, חברה ורווחה. ברמת הקהילה – הנציג צריך להיות קשוב לקהילה ולצרכיה בטווח הקצר ובטווח הארוך, לעשות ככל הניתן ולחבר את המועצה על שלוחותיה כמענה אפקטיבי. ברמת התושב – תושב/ת המרגיש/ה שלא מכיר/ה או לא יודע/ת מספיק בנבכי המועצה ובבירוקרטיה שלעיתים היא מייצרת, על הנציג לשמש כמדריך וכמקשר עבורו/ה. תושב או קבוצת תושבים המעלים או חושבים על רעיונות ופעילויות לשיפור ו/או שימור בתחומים שיש למועצה מעורבות, על הנציג לשמש עבורם לאוזן קשבת ולבדוק אפשרויות ליישום וביצוע. ב”ה ובעזרת שיתוף פעולה מלא עם הוועד המקומי נעשה ונצליח. אגודה קהילתית האגודה כפופה בחוק לפקודת האגודות השיתופיות וכמו כן קיים באגודה תקנון אשר האגודה אמורה לפעול לפיו. קיימים באגודה מספר מוסדות סטטוטוריים: 1. האסיפה הכללית– מוסד העל המרכז את כל התושבים ואמור לאשר החלטות עקרוניות, תקציבים ומדיניות. 2. ועד– הועד אמור לנהל בשוטף את עסקי האגודה ולהוציא לפועל את החלטות האסיפה הכללית ואת האמור בתקנון האגודה. חברי ועד המנהל הם: אורן יששכר, בר – שי תמר, גונן עמיחי, ארנוולד אבי, קינל מוריה ,עוזרי יוחאי וסולימנוף מורן  3. ועדת ביקורת- אמורה לפקח על פעולות הועד והחלטות האסיפה הכללית. חברי ועדת ביקורת הם: מאור ברכיה, משה בנגי ומנחם  במברגר האגודה כפופה לרשם האגודות השיתופיות במשרד המסחר והתעשיה אשר מקיים פעולות ביקורת, בוררות ואכיפה בכל הנושאים שקשורים לאגודה השיתופית. האגודה המקומית מפעילה מטעמה ועדות שונות לרבות חינוך, תרבות, דת ויכולה להסמיך ועדות נוספות זמניות או קבועות לפי הצורך. למה צריך גם ועד מקומי וגם אגודה? הוועד המקומי הנו ישות משפטית סטטוטורית, המוסמכת לנהל את ענייניו המוניציפאליים של היישוב. הועד המקומי אינו כפוף לרצון התושבים ולהחלטותיהם במהלך כהונתו. השפעת התושבים על הוועד המקומי מתבטאת רק פעם אחת ב-5 שנים, בעת קיום הבחירות. ביישובים הקהילתיים יש לתושבים עניין רב ביכולת להשפיע על ההחלטות המתקבלות ביישוב ולא להסתפק בהשפעה פעם בחמש שנים. האגודה השיתופית היא גוף וולונטארי שעיקר פעילותה הוא בניהול חיי הקהילה ובמתן שירותים משותפים לתושביה. האגודה השיתופית מאפשרת דמוקרטיה ישירה והשפעה ישירה של התושבים על תהליך קבלת ההחלטות ביישוב באמצעות האסיפה הכללית. בשל האופי הקהילתי של יישובי המועצה ובשל מיעוטם של הנכסים הכלכליים המשותפים וקיומה של מדיניות אי לקיחת סיכונים כלכליים מיותרים, האגודה השיתופית היא הכרח בניהול היישוב הקהילתי. הוועד המקומי מאפשר ליישוב לעבוד עם המִנהל הציבורי. המועצה האזורית מעבירה כספים לוועד המקומי, מכיוון שהיא מנועה להעביר כספים לגוף פרטי כמו האגודה השיתופית. האגודה השיתופית יכולה לתת שירותים, כגון שירותי ניהול, לוועד המקומי. הוועד המקומי יכול להפעיל עבור האגודה השיתופית פעילות מוניציפאלית כגון גינון.