פרסומים

נוהל תליית מודעות ושלטי פרסום בישוב (תאריך פרסום: אפריל 2013)

נעילת שער כניסה בשעות הלילה (תאריך פרסום: מאי 2013)