שירותי קהילה

קופת צדקה ישובית – קול קורא

מתוך מחשבה להגדיל את הערבות ההדדית בין חברי הקהילה ולשמש כמקור תמיכה הדדי גם בצרכים כלכליים, הקמנו קרן צדקה קהילתית שמטרתה לסייע לצרכים שונים בתוך הקהילה ובמעגלים קרובים אליה, בבחינת 'עניי עירך קודמין'. הקרן היא למטרות צדקה ולא למתן הלוואות.

קרן הצדקה תנוהל ע"י ועדה: הרב מרצבך, גילי אורנשטיין, מאיר פינטו וגלית הלפרין. הם ירכזו את הבקשות, יאתרו את הצרכים, יבחנו כל צורך ויחליטו לגופו של עניין.

אנו רואים זאת כזכות קהילתית לקחת חלק בקרן הצדקה, ואף חובה, כדברי הגמרא (סנהדרין יז, ב) שאין תלמיד חכם רשאי לדור בעיר שאין בה קופה של צדקה. וכך פסק הרמב"ם (הל' דעות ד, כג), והוסיף ביתר תוקף (הל' מתנות עניים ט, ג) ש'מעולם לא ראינו ולא שמענו בקהל מישראל שאין להם קופה של צדקה'.

האפשריות לתרומה

    1. תשלום חד פעמי בכרטיס אשראי דרך אתר הקהילה

      (לחץ על הקישור ) תשלום חד פעמי

    2. תשלום בצקים או במזומן לגזבר הקרן רונאל עטיה

    3. הוראת קבע בכרטיס אשראי דרך אתר שקל הקודש  (חשוב מאוד יש לכתוב בשדה "עבור" את המילים קרן הצדקה)

(לחץ על הקישור ) שקל הקודש

גזברי הקרן: רונאל עטיה (ronelatia@gmail.com) ואבנר בלוך (abluch@gmail.com)

הכסף ינוהל בחשבון בנק נפרד, כחלק מעמותת בית הכנסת הספרדי, ולמעוניינים יהיה ניתן לקבל קבלות על סעיף 46 להחזרי מס.

ההערה : יש לציין שמכיוון שחלק מהתשלומים מחייבים שרותי סליקה יעבור סכום של עד 2% לצורך תשלומים אלו)