ביטחון

רישום לשער הקיבוץ

להלן לינק לרישום
שימו לב – עדכון מנויים חדשים נעשה בכל יום שישי.
המנוי תקף עד סוף שנת 2019 ללא קשר לזמן בו נעשה.

רישום למאגר מורשי כניסה – שער צפוני קיבוץ שעלבים