בית הכנסת

שיפוץ בית הכנסת

אנו שמחים לבשר לקהילה, כי בשעה טובה ומוצלחת, ביום שלישי אור לי"ז באייר, נחתם חוזה עם האדריכלים אלן אהרונוף ויצחק חלפון, אשר יתכננו עבור הקהילה את שיפוץ, חידוש והרחבת בית הכנסת בשעלבים. במעמד חתימה נכחו הרב אהרון מרצבך, חברי הוועד, חברי ועדת תשתיות ורכזת הקהילה.  לאחר חתימת ההסכם, נאמרו דברי ברכה, ולאחר מכן התקיים דיון בשלבי העבודה. הוחלט כי שלב התכנון ירוכז ע"י ועדת תשתיות בהשתתפות נציגים מוועדות נוספות לפי הצורך. יודגש כי הועד רואה חשיבות רבה בשיתוף הקהילה כולה בתהליך החשוב הזה.
 לאור זאת, בימים הקרובים נתחיל בעז"ה באיסוף רעיונות והצעות מהקהילה בעניין שיפוץ בית הכנסת (כגון: מה בעייתי היום ו/או מה הייתם רוצים שיהיה אחרי השיפוץ).
 לצורך כך, אנו מזמינים את כל חברי הקהילה לשלוח לרכזת הקהילה הדס אזולאי, הצעות ורעיונות מתאימים, בדוא"ל  bet.knesset.shaalavim@gmail.com
 במקביל, וועדת התשתיות והאדריכלים נכנסים באופן מיידי לתכנון השיפוץ, כולל הכנת תכניות מדידה עדכניות, וכולל בדיקה של התכניות המקוריות של בית הכנסת, וכמובן, תוך עיבוד ובדיקת הרעיונות וההצעות שיועלו. שאיפתנו הינה שבעוד פרק זמן לא ארוך, יציגו האדריכלים לקהילה את התכנון הראשוני, שיכלול שתי חלופות לפחות לשיפוץ בית הכנסת, ויערך דיון עם חברי הקהילה.
אנו מזמינים איפוא את כל חברי הקהילה להירתם למהלך החשוב של שיפוץ בית הכנסת, ולתרום, כל אחד לפי כוחו, סגנונו וכישרונותיו, למקדש המעט של קהילתנו.

 

בברכה,

ועד ההנהלה