צפי רישום גנים שנה"ל תשע"ו

לצורך הערכות לשנת הלימודים הקרובה,
אנו מרכזים את הילדים שאמורים בע"ה להירשם לשנת הלימודית תשע"ו בגנים.
כל הורה מתבקש להיכנס לקישור הבא ולבדוק את נכונות הנתונים:
צפי רישום תשע"ו
(נא ללחוץ על עריכת המסמך ולבצע שינויים בתאים הסגולים בלבד.)
Edit
בברכה,
ועד האגודה