לול

בקיבוץ 3 לולי רביה המכילים כ-17,000 תרנגולות מטילות וכן כ-1,500 תרנגולים. כל תרנגולת מטילה בממוצע 170 ביצים בשנה המנפקים בסך כל קרוב ל-3 מיליון ביצים המשווקות הלאה למדגרה לצורך גידול אפרוחים לפיטום.