גידולי שדה

בשדות הקיבוץ, מעובדים מדי שנה כ-4300 דונם. מתוכם: כ-2000 דונם שלחין (בהשקיה) מושקים במי קולחין מטוהרים והשאר גידולי בעל (ללא השקיה).
בשדות מגדלים: חיטה, כותנה, חומוס, תלתן לזרעים, חמניות לפיצוח, אבטיחים לגרעיני פיצוח, תירס לפופקורן וכן 200 דונם יער אקליפטוס לעץ מלא.
שדות הקיבוץ בעבר היו נרחבים מאד אך עם הקמת העיר מודיעין והתפתחותה הצטמצמו השטחים לטובת בניה שנדרשה, כך אזור קניון מודיעין, מרכז ישפרו ומתחם הרכבת של מודיעין היו בעבר שדות ומטעים. בשולי מתחם הרכבת "פאתי מודיעין" ניתן עדיין לראות מטע אבוקדו ששרד ומעיד על התקופה.
עם התקדמות הטכנולוגיה, המיכון החקלאי התקדם אף הוא וכיום נדרשות בחקלאות פחות ידיים עובדות מבעבר ורק מעטים  מחברי הקיבוץ עובדים בכיום שדות ובחקלאות. עם זאת, הקיבוץ המוקף שדות פורחים, הטרקטורים הנעים בשביליו, ריח האדמה והתפילה התמידית לגשם ממשיכים ללוות את תושבי הקיבוץ ולנסוך בהם את אווירת החקלאות שהייתה בו מאז הקמתו.