רפת

רפת שעלבים אינה רפת חליבה כמקובל, אלא רפת בקר הגדל לבשר. הפרות זוכות לגדול בחופשיות רבה תוך רעיה במרחבים הגדולים שסביב.