ועדות

ועד מקומי

חברים: איסי אורן, רחלי אורנשטין, אבי ארנוולד, אביתר לוי, נועה שנהב

תת ועדת מכרזים: מנהל קהילה, <טרם נקבעו חברים נוספים>

תת ועדת הנחות: מנהל קהילה, <טרם נקבעו חברים נוספים>

ועד אגודה

חברים: מירון שרעבי, יוחאי עוזרי, איסי אורן, רחלי אורנשטיין, עמיחי  גונן  – יו"ר, אודי רטי, עו"ד צור שיץ

ועדות משנה

ועדת ביקורת

חברים: אלקסלסי חיים, חוזה דנה , קינל יצחק

ועדת קבלה 

חברים: הלפרין גלית, חורש אלצפן, כהן מאיה

ועדת תכנון ופיתוח

חברים: ג'יקובס דניאל, גאון מיכל, רייבי צוריאל

ועדת תרבות

חברים: אסבג שלומציון, הראל סברינה , חן ציפי, כהן אפרת, רגב רויטל, רוטנשטרייך שלהבת, שנהב דבורה

ועדת ביטחון 

חברים: איסי אורן, ליאור לוי, יוחנן במברגר, קובי מורלי

וועדת נוי ואיכות סביבה

חברים: אורן רבקי, גאון מיכל, היילברון צבי, הראל יהונתן , זנדר איילת

ועדת בטיחות

חברים: צוריאל רייבי, חיליק עזרזר, מיכל גאון, אודי רטי

ועדת דת

חברים: אורן אפרים, הלפרין ליאור, חובב אליהו, חן יוסי, שטרית איתן

גבאים בית כנסת

אשכנזי: משה פרידמן, בימי קווין, אהרון שינדל

עדות המזרח: אבי בצלאל, רונאל עטיה, איתן שטרית

ועדת נוער

חברים: אונגר עופר, בלוך צלה, בר-שי שמואל, הראל יהונתן, רטי תמר