מקווה

מקווה כלים – מקווה פתוח כל העת לשימוש הציבור, נמצא בסמוך למקווה הגברים ממול מתחם גני הילדים.
נא להקפיד לזרוק אריזות לפח הסמוך.
מקווה גברים – מול מתחם גני הילדים.
מקווה נשים
Mikve