חוגים-עדכונים

בישוב  פועלת שלוחת חוגים של המועצה האזורית גזר.

מנהלת השלוחה המסורה – אלקה 0506563730

קישור לחוברת החוגים ולהרשמה

http://www.gezer-region.muni.il/%D7%97%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D