דואר

שרותי הדואר ניתנים בקיבוץ מתוך משרדי המזכירות, באמצעות תאי חלוקה מרכזיים. משלוח חבילות, דואר רשום וכו' ניתנים במקום בשעות העבודה ותיבת דואר יוצא נמצאת בחזית המזכירות ליד לוח המודעות.

2_201303062123231912