תושבים חדשים

אנו ברכים את התושבים החדשים בברכת "ישוב טוב"!

מצורפת אגרת לסיוע בקליטה מהירה בקהילתנו (לחץ כאן)