ביטחון

שעלבים מוגנת בגדר ביטחון היקפית, עמדות בידוק ושערים חשמליים ננעלים, כאשר בכל שעות היום והלילה סיורים רכובים להגנה על החקלאות והתושבים גם יחד.

היישוב מחזיק כונן במשמרת בוקר

בשעות הלילה יש שמירה ע"י מתנדבים מהיישוב

.

2013083011221096