מנהלת שירותי קהילה

אגרת לתושבים חדשים

על מנת לנהל את בעלי המקצוע הפועלים למען איכות הסביבה של התושבים, נבחרה לתפקיד גב' הדס אזולאי.
הדס מקבלת פניות מתושבים ויוזמנת בעצמה "מבצעי" תחזוקה וניקיון ומשפרת בכל רגע את איכות תושבי הקיבוץ.
לפנית קריאת שירות ניתן לפתוח כאן:

עדכונים מהשטח בעמודה משמאל