תנועת נוער

בשעלבים אשר הוקמה בידי חברי תנועת הנוער "עזרא" שומרים אמונים לתנועה וותיקי הקיבוץ אף רואים בה חלק מהם, כאשר פעילויות השיא כחודש הארגון מושכות אליהן לא רק את הורי החניכים אלא את הישוב כולו.