Music

Environment

Technology

Food

Lifestyle

Fashion

Latest Stories

אירועים בקהילה

פורים תשפ"ד

פרק-השומרים-מסומן-פורים-תשפדהורד דרוש-לשבת-זכור-תשפדהורד Share this:לחצו כדי לשתף בטוויטר (נפתח...

דת

מכירת חמץ תשפ"ד

בטעינה… Share this:לחצו כדי לשתף בטוויטר (נפתח בחלון חדש)לחיצה לשיתוף בפייסבוק (נפתח בחלון חדש)

דת

מכירת חמץ תשפ"ב

בטעינה… Share this:לחצו כדי לשתף בטוויטר (נפתח בחלון חדש)לחיצה לשיתוף בפייסבוק (נפתח בחלון חדש)

גיל הזהב תרבות

שיעורים למבוגרים

הרצאות מחברי הקיבוץ שיעורי ספורט שיעורים בנושאים שונים : Share this:לחצו כדי לשתף בטוויטר (נפתח...