דת

השלהבת שלנו – בשלח שבת שירה

כניסת שבת 16:31

יציאת שבת 17:39

מנחה גדולה ע. שבת 31:03 הדלקת נרות שבת 30:06 מנחה וקבלת שבת – אשכנז 33:06 מנחה וקבלת שבת – ספרדי 30:06 מנחה וקבלת שבת – קרליבך 31:03 שחרית ותיקין 31:16 תפילת עמידה- זמן הנץ הנראה 11:16 מנין שני 31:16 שחרית מנין אשכנז 11:10 שחרית מנין ספרדי – הודו 11:10 שחרית ילדים 31:13 מנחה גדולה- ספרדי 31:02 03:01 02:31 – אשכנז גדולה מנחה מנחה קטנה אשכנז 11:06 מזמורי אלפא ביתא – ספרדי 03:01 מוצאי שבת וערבית 33:01 אבות ובנים 31:00 תפילות ימי חול 06:31 03:11 מנחה 20:21 21:11 01:31 ערבית הלכות שבת 31:11 מ. "גיל הזהב" המרא דאתרא שעור במדרשה 01:01 בית כנסת ספרדי הרב גרשון שחור ש.ילדים ש.שירה 11:03 בית כנסת ספרדי המרא דאתרא דף יומי – 31:03 לאחר מנחה ג. המרא דאתרא ש. לנשים 11:03 מועדון גיל הזהב דבורה שנהב ש.נשים )נוסף( לא יתקיים

הוסף תגובה