דת

השלהבת שלנו – בשלח שבת שירה

כניסת שבת 16:31

יציאת שבת 17:39

מנחה גדולה ע. שבת 31:03
הדלקת נרות שבת 30:06
מנחה וקבלת שבת – אשכנז 33:06
מנחה וקבלת שבת – ספרדי 30:06
מנחה וקבלת שבת – קרליבך 31:03
שחרית ותיקין 31:16
תפילת עמידה- זמן הנץ הנראה 11:16
מנין שני 31:16
שחרית מנין אשכנז 11:10
שחרית מנין ספרדי – הודו 11:10
שחרית ילדים 31:13
מנחה גדולה- ספרדי 31:02
03:01 02:31 – אשכנז גדולה מנחה
מנחה קטנה אשכנז 11:06
מזמורי אלפא ביתא – ספרדי 03:01
מוצאי שבת וערבית 33:01
אבות ובנים 31:00
תפילות ימי חול
06:31 03:11 מנחה
20:21 21:11 01:31 ערבית
הלכות שבת 31:11 מ. "גיל הזהב" המרא דאתרא
שעור במדרשה 01:01 בית כנסת ספרדי הרב גרשון שחור
ש.ילדים ש.שירה 11:03 בית כנסת ספרדי המרא דאתרא
דף יומי – 31:03 לאחר מנחה ג. המרא דאתרא
ש. לנשים 11:03 מועדון גיל הזהב דבורה שנהב
ש.נשים )נוסף( לא יתקיים

הוסף תגובה