השלהבת שלנו

השלהבת שלנו – פרשת משפטים

מנחה גדולה ערב שבת 13:30
הדלקת נרות שבת16:44
מנחה וקבלת שבת – אשכנז 16:56
מנחה וקבלת שבת – ספרדי16:54
מנחה וקבלת שבת – קרליבך 16:50
שחרית ותיקין 06:20
תפילת עמידה – זמן הנץ הנראה 06:48
מנין שני 06:45
שחרית מנין אשכנז  08:00
שחרית מנין ספרדי  – הודו 08:00
שחרית ילדים 09:30
מנחה גדולה-  אשכנז/ספרדי 12:30
מנחה גדולה אשכנז 13:15
מנחה קטנה אשכנז/ספרדי 16:15
מזמורי אלפא ביתא – ספרדי 17:30
מוצאי שבת וערבית17:50
אבות ובנים18:30

שיעורים בשבת

הלכות שבת 07:30 מ. "גיל הזהב" המרא דאתרא
שעור במדרשה 15:30 בית כנסת ספרדי הרב חנן יצחקי
שיעורים לילדים 13:00 בית כנסת ספרדי המרא דאתרא
דף יומי 13:30 לאחר מנחה ג. המרא דאתרא
שיעור לנשים 13:00 מועדון גיל הזהב רויטל רגב
שיעור לנשים (נוסף) 15:30 רחוב חיטה דסי בארי

תפילה בימות החל

מנחה13:00
16:55
ערבית17:40
20:00
21:20

הוסף תגובה