דת

זמני פורים תשע"ט – תפילה וקריאת מגילה

תענית אסתר יום רביעי י"ג אדר תשע"ט

עלות השחר 4:14

שחרית מנין ראשון 5:40

שחרית מנין שני 6:30

שחרית מנין שלישי בב"כ הספרדי 8:00

מנחה גדולה   13:00  בבית הכנסת הספרדי

תפילת מנחה  + זכר למחצית השקל 17:20

נהוג רק קופה אחת לזכר למחצית השקל. השנה תהיה קופה נוספת שמיועדת לתחזוקת  בית הכנסת שלנו.

שקיעת החמה 17:51

סוף הצום – תפילת ערבית 18:09

 

 

פורים

קריאת המגילה לא לפני 18:20 – משה ס'

קריאה שניה 20:15 – מנחם ב'

קריאת מגילה נוספת 45 דקות לפני שקיעה. עדית וגמליאל פרץ

שחרית מנין ראשון   6:00 – הרב אהרן

מנין שני  7:15 – פנחס י'

מנין ספרדי  7:00

מנין שלישי  8:20 (* אחרי המנין הספרדי)

מתנות לאביונים – נהוג רק קופה אחת

קריאה מגילה נוספת  בבית של משפחת אורן 10:30

מנחה    12:30  +  13:30 + 15:30

שקיעת החמה  17:52

תפילות ערבית  – כרגיל

 

הוסף תגובה