גיל הרך

לוח שעורים – צעירים

שעורי פרשת השבוע לילדים

לכל הרוצים להזכר מתי הם משובצים.

להלן לוח השעורים המעודכן מפרשת ויקרא תשע"ט

לחצו על שורת הכותרת לפתיחת הלוח.

הוסף תגובה